Pastatų energetinis sertifikavimas: kada jis yra būtinas?

Prireikus sužinoti savo būsto energetinę klasę – visada galima rasti nemažai specialistų, kurie teikia jos nustatymo darbus. Ir jie tikrai reikalingi ne tik savoms reikmėms, tačiau yra būtini, kai namas yra parduodamas.

Pastatų energetinis sertifikavimas būtinas tikrai ne visais atvejais. Nors – dažniausiai, tačiau yra kelios išimtys, kuomet nereikia. Tačiau šįkart – ne apie tai. O kuomet tada sertifikato reikia?

Įstatymu numatyta tvarka

Įstatymas, kuris nurodo, jog šis energinio naudingumo sertifikatas yra būtinas – Statybos įstatymo 51 straipsnio 3 dalis. Jame yra apibrėžiama – kokiais atvejais toks sertifikatas būtinai turi būti išimamas būsto savininko. Trumpai apibendrinsime kelis svarbius faktus.

  1. Jis yra privalomas tokiu atveju, kai yra užbaigiamas naujas namas arba kuri nors jo dalis.
  2. Taip pat reikalingas ir tokiu atveju, kai yra baigiama rekonstrukcija. Įstatyme yra nurodyta, kad: “Jeigu kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose nenustatyta kitaip, pastato energinio naudingumo sertifikavimas atliekamas užbaigus pastato rekonstravimą, atnaujinimą (modernizavimą) ar kapitalinį remontą prieš surašant statybos užbaigimo aktą arba prieš teikiant deklaraciją apie statybos užbaigimą”.
  3. Taip pat jis yra būtinas tuomet, kai planuojama namą parduoti. ir jokio skirtumo – kokia yra jo klasė.
  4. Žinoma, dažniausiai tokiu atveju, kai planuojama būsto nuoma. Tai labai reikšmingas dokumentas nuomininkui, kuris pagal klasę gali bent jau preliminariai įvertinti būsto išlaikymo kaštus.
  5. Sertifikatas yra reikalingas objektams, kurie yra didesni nei 500 kvadratinių metrų ir yra viešosios paskirties. Statybos įstatymo 51 straipsnio 3 dalyje yra nurodoma, kad: “Šiuose pastatuose gerai matomoje vietoje turi būti iškabintas žmonėms gerai įžiūrimas ne senesnis kaip 10 metų pastato energinio naudingumo sertifikatas arba jo kopija. Šio punkto nuostatos taikomos ir pastatams, kurių didesnę kaip 500 kvadratinių metrų (nuo 2015 m. liepos 9 d. – didesnę kaip 250 kvadratinių metrų) naudingojo vidaus patalpų ploto dalį sudaro viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, sporto, gydymo ir poilsio paskirties patalpos”.

 

Svarbiausia yra rasti gerus specialistus, kurie viską atliks ne tik už protingą kainą, tačiau ir greitai. Daugeliui žmonių tai yra svarbu ir natūralu, kad norisi tartis ne tik dėl geros kainos, tačiau ir greito vertinimo, kuris padeda tuo pačiu pagreitinti ir būsto pardavimo darbus. Sutarkite terminus ir sudarykite sutartis, kuriose bus visi svarbiausi punktai.

Related Posts