Kas yra Montessori ugdymas ir pedagogika?

Montessori ugdymas – tai unikalus požiūris į mokymąsi, kuriame pabrėžiamas savarankiškumas, laisvė ir pagarba natūraliam vaiko vystymuisi. Šią ugdymo filosofiją XX a. pradžioje sukūrė Marija Montessori, o jos novatoriški metodai ir į vaiką orientuotas požiūris pelnė pripažinimą visame pasaulyje. Šiame straipsnyje nagrinėsime Montessori ugdymo principus, naudą ir klaidingus įsitikinimus, susijusius su Montessori ugdymu, taip pat jo taikymą įvairiose aplinkose.

Maria Montessori: įkūrėja

Italų gydytoja ir pedagogė Maria Montessori sukūrė Montessori metodą, remdamasi savo stebėjimais apie vaikų mokymosi elgesį. Ji tikėjo, kad vaikai turi įgimtą troškimą mokytis ir augti, o pedagogų užduotis – skatinti jų vystymąsi kuriant palankią mokymosi aplinką.

Pagrindiniai Montessori ugdymo principai

Montessori ugdymas grindžiamas keliais pagrindiniais principais. Pirma, pripažįstama, kad vaikai yra aktyvūs mokiniai, kurie kuria žinias sąveikaudami su aplinka. Antra, pabrėžiamas mišraus amžiaus klasių, skatinančių bendraamžių mokymąsi ir bendradarbiavimą, svarba. Trečia, Montessori skatina savarankišką mokymąsi, leisdama vaikams rinktis veiklą, atsižvelgiant į jų interesus ir raidos poreikius. Be to, taikant Montessori metodą daugiausia dėmesio skiriama savarankiškumo ugdymui, dėmesio koncentracijos lavinimui ir tvarkos palaikymui vaiko mokymosi aplinkoje.

Montessori medžiagos ir aplinka

Vienas iš išskirtinių Montessori ugdymo aspektų yra specialiai sukurtų medžiagų, padedančių vaikui mokytis, naudojimas. Šios medžiagos yra kruopščiai sukurtos taip, kad būtų savaime koreguojančios, todėl vaikai gali savarankiškai mokytis iš savo klaidų. Montessori aplinka yra kruopščiai organizuota, o medžiagos vaikams prieinamos žemose lentynose, kad jie galėtų laisvai rinktis veiklą ir dirbti savo tempu. Vienas iš populiariausių Montessori produktų – skaitymo kortelės.

Į vaiką orientuotas mokymasis

Montessori ugdymo centre yra vaikas. Užuot laikęsis griežtos mokymo programos, vaikas skatinamas vadovautis savo natūraliu smalsumu ir savo tempu tyrinėti įvairius dalykus. Daugiausia dėmesio skiriama praktiniam, patirtiniam mokymuisi, kurio metu vaikai aktyviai dirba su medžiagomis ir gilinasi į sąvokas.

Mokytojo vaidmuo

Montessori klasėje mokytojui tenka išskirtinis vadovo arba pagalbininko vaidmuo. Užuot buvęs vienintelis žinių šaltinis, mokytojas stebi ir vertina kiekvieno vaiko individualius poreikius ir interesus. Jis teikia patarimus, supažindina su naujomis medžiagomis ir sąvokomis ir sukuria palankią aplinką vaiko mokymosi kelionei. Čia paspaudę galėsite plačiau paskaityti apie montessori skaitymo korteles ir kitus Montessori žaislus skaitykite čia.

Related Posts