LIETUVOS VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS
Lithuanian State Science and Studies Foundation
Pritaikyta neįgaliesiems | English  
2018-06-20 Trečiadienis
 
Mokslo skyrius 


2010 m. Europos mokslo fondo (EMF) projektų konkursai
 
 
     Šių metų EUROCORES temų konkurse buvo atrinkos 9 temos projektų konkursui. Temų sąrašas jau yra išplatintas organizacijoms narėms ir laukiama jų įsipareigojimų. Projektų konkursai bus skelbiami tik tose temose, kurios pritrauks pakankamai didelį organizacijų narių skaičių. Šias metais atrinktos temos: 
 
          * Ecology of Plant Volatiles, from Molecules to the Globe (EuroVOL)
          * The Nature of Cyberbullying: Prevalence, developmental precursors, longitudinal course, and prevent ion and intervention strategies (EuroCYNAT)
          * Understanding and Misunderstanding: Cognition, Communication and Culture (EuroUnderstanding)
          * Functional genomic variation in the epilepsies (EuroEPINOMICS)
          * Evaluating the safety of human Assisted Reproduction Technologies: a multidisciplinary approach (EuroSafeART)
          * European Trans-Atlantic Coral Ecosystem Study (EuroTRACES)
          * Bio-inspired Engineering of Sensors, Actuators & Systems (EuroBioSAS)
          * Graphs in Geometry and Algorithms (EuroGIGA)
          * Molecular Science for a Conceptual Transition from Fossil to Solar Fuels (EuroSolarFuels)
 
Jeigu temos bus patvirtintos, Lietuvos mokslininkai galės teikti projektus EuroCYNAT ir EuroVOL programų konkursams, o taip pat ir neteminiam socialinių mokslų ECRP konkursui.
 
Kadangi nuo Naujųjų metų su mokslo finansavimu susijusios funkcijos yra perduodamos Lietuvos mokslo tarybai, tai projektų teikimo tvarka, o taip pat ir maksimali vienam projektui skirta suma, bus paskelbti po Naujųjų metų Mokslo tarybos tinklapyje. 

Kilus klausimams kreiptis į Mildą Naujokaitę: m.naujokaite@vmsfondas.lt, tel. (8 5) 262 9629
 
Apie EUROCORES programas
 
     EUROCORES programa yra skirta moksliniams tyrimams remti. Programa yra orientuota į fundamentinius, visai Europai ir pasauliui aktualius, tarpdisciplininius tyrimus. Visas temas pasiūlo patys mokslininkai (temų konkursas vyksta pavasarį). Tyrimai yra finansuojami nacionalinių organizacijų lėšomis (EMF finansavimo neskiria).
     ECRP yra šiek tiek supaprastintas EUROCORES variantas, skirtas socialiniams mokslams. Čia temų konkursas nėra skelbiamas, todėl mokslininkai gali teikti projektus bet kuria, jiems aktualia tema.
 
EUROCORES programa yra gana sudėtinga, todėl, kad būtų lengviau ją suprasti, pateikiame schemą:

 
     Paskelbus projektų konkursą, Europos mokslo fondui yra teikiami bendrųjų tyrimo projektų (angl. collaborative research projects) metmenys (outline proposals), kuriuos vertinant yra taikomi šie reikalavimai:

       - Atitikimas temai
       - Originalumas/naujumas
       - Pridėtinė vertė, gauta įgyvendinus projektą europiniame lygmenyje
       - Projekto dalyvių kvalifikacija

     Įvykdęs atrankinį projekto metmenų vertinimą, EMF perspektyviausių paraiškų teikėjus prašo pateikti išsamų projektą (angl. full proposal). Išsamius projektus pateikti gali ir tie, kurie nebuvo pakviesti. 
     Teikiant ECRP projektus nėra metmenų teikimo fazės - iš karto teikiamas išsamus projektas.
     Vertinant išsamius projektus, pagrindinis vertinimo kriterijus yra projekto mokslinė kokybė, tačiau taip pat atsižvelgiama į:

       - tai, ar projektas tarpdisciplininis;
       - dalyvių kvalifikaciją;
       - integracijos ir bendradarbiavimo tarp projektų lygį;
       - įgyvendinamumą;
       - tai, ar nepersidengia su kitais projektais;
       - biudžeto pagrįstumą;
       - kitus kriterijus, kurie yra nurodyti projektų konkurso skelbime.

     Bendrąjį tyrimo projektą (BTP) turi sudaryti ne mažiau kaip 3 individualūs projektai (IP) iš skirtingų valstybių. Mokslininkai iš valstybių, kurios neprisijungė prie programos (sąrašai paskelbti kiekvienos programos puslapyje), gali dalyvauti kaip asocijuoti partneriai, jeigu savo šalyje užsitikrina finansavimą. BTP negali būti daugiau nei 50% projektų iš vienos šalies, t.y. jei BTP sudaro 4 IP, tai iš vienos šalies negali būti daugiau nei 2 IP. BTP Europos mokslo fondui pateikia projekto lyderis, kuris projekto įgyvendinimo metu koordinuoja visų IP įgyvendinimą ir dalyvauja programos mokslinio komiteto veikloje.
     Individualūs projektai yra nacionaliniai projektai. Kiekviena organizacija narė skiria paramą savo nacionaliniams IP. Nacionaliniams IP keliamos sąlygos skiriasi (kiekviena finansuojanti organizacija nusistato savo tvarką), todėl būtina, kad kiekvienas pagrindinis tyrėjas (angl. principal investigator) - projekto vadovas - susisiektų su savo nacionaline finansuojančia organizacija prieš pateikiant projektą į EMF.
     EUROCORES projektus vertina mažiausiai 3 tarptautiniai ekspertai. Paraiškų teikėjai turi galimybę susipažinti su anoniminiais projektų vertinimais ir per nustatytą terminą pateikti savo komentarus. Galutinį sprendimą dėl projektų priima ir konkursinę eilę sudaro tarptautinis ekspertų komitetas, sudarytas iš prie programos prisijungusių organizacijų pasiūlytų ekspertų.
     Gavusios ekspertų komiteto rekomendacijas ir anoniminius ekspertų vertinimus finansuojančios organizacijos per nustatytą laikotarpį priima sprendimą, skirti arba neskirti paramą konkretiems projektams.
     Daugiau informacijos apie EUROCORES rasite internetiniame puslapyje ir dažniausiai užduodamų klausimų skiltyje.